โฟนอิน : บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์

วันที่ 7 มิถุนายน 62

เวลา 13.45-14.00 น. น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"