โฟนอิน : บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์

วันที่ 11 กันยายน 62

เวลา 13.10-13.30 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"