โฟนอิน : อิ้งค์ วรันธร

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

เวลา 14.35-14.45 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"