โฟนอิน : แหนม - รณเดช วงศาโรจน์

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

เวลา 14.10-14.30 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"