โฟนอิน : ไททศมิตร

วันที่ 19 มิถุนายน 62

เวลา 14.15-14.30 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"