โฟนอิน : 2 man standing

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เวลา 14.10-14.25 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"