สัมภาษณ์สด : INK WARUNTORN

วันที่ 26 ธันวาคม 62

เวลา 15.00-15.30 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"