โฟนอิน : LOMOSONIC

วันที่ 19 กรกฎาคม 62

เวลา 13.15-13.30 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"