สัมภาษณ์สด : MEAN

วันที่ 5 ตุลาคม 62

เวลา 17.00-17.30 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"