โฟนอิน : Mewsic

วันที่ 26 ธันวาคม 62

เวลา 13.15-13.25 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"