โฟนอิน : PARATA

วันที่ 29 มกราคม 63

เวลา 14.40-14.55 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"