โฟนอิน : PARATA

วันที่ 22 ตุลาคม 62

เวลา 13.20-13.30 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"