โฟนอิน : Prisoner

วันที่ 4 ธันวาคม 62

เวลา 12.30-12.45 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"