โฟนอิน : SEASON FIVE

วันที่ 4 พฤศจิกายน 62

เวลา 13.05-13.30 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"