โฟนอิน : SOMEONE IN AIRPORT

วันที่ 15 มกราคม 2562

เวลา 14.45-15.00 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"