โฟนอิน : SOMEONE IN AIRPORT

วันที่ 25 ตุลาคม 2561

เวลา 14.15-14.30 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"