โฟนอิน : Teddy Blues

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 62

เวลา 13.40-13.55 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"