สาขาน่าเรียน - สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
  • 11 กรกฏาคม 2563

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication) เป็นการรวมกันที่ลงตัวของสองศาสตร์ ระหว่าง การสื่อสารภาษาอังกฤษ และความรู้ทางการบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น สร้างโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสเลือกงานที่เหนือกว่า

ต้อนรับเปิดเทอม มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น
  • 11 กรกฏาคม 2563

ต้อนรับเปิดเทอม #DEK63 มอบทุนการศึกษาสูงสุด • 10,000 บาท*  สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. • 5,000 บาท*  สำหรับผู้จบ ปวส. *เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครแล้ว
  • 11 มิถุนายน 2563

หลักสูตร ปริญญาตรีใบที่สอง หลักสูตร ปริญญาตรีสำหรับตำรวจ เทียบโอนรายวิชาได้ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (เรียน 2 ปี 4 เดือน) มีอาจารย์ที่พร้อมดูแล ให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา

อ่านเพิ่มเติม