รับ Notebook ฟรี!! เมื่อสมัครเรียนวันอาทิตย์วันเดียว
  • 20 สิงหาคม 2563

บ Notebook ฟรี!! เมื่อสมัครเรียนวันอาทิตย์วันเดียว สำหรับผู้จบ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. สมัครและลงทะเบียนเรียน วันนี้- 31 ส.ค. 63 นี้ คลิก : www.khonkaen.spu.ac.th

สาขาน่าเรียน - สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
  • 11 กรกฏาคม 2563

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication) เป็นการรวมกันที่ลงตัวของสองศาสตร์ ระหว่าง การสื่อสารภาษาอังกฤษ และความรู้ทางการบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น สร้างโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสเลือกงานที่เหนือกว่า

อ่านเพิ่มเติม