ครัวซองอัลมอนด์ (God fail) - Season Five X Stamp X Fongbeer