: วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13:58 น.
กรมบัญชีกลาง เตรียมหักเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อใช้หนี้ กยศ. เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

     น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการ 225 แห่งทั่วประเทศ ให้เริ่มหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่กู้ยืมเงินจากกยศ. จำนวน 1.6 แสนคน คืนให้กับ กยศ. โดยทุกหน่วยงานจะต้องหักเงิน ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

     ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวมีความพร้อมรองรับข้อมูลและการหักเงินเดือนของลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการกว่า 1.6 แสนราย ซึ่งทางกรมบัญชีกลางและ กยศ. ได้ประสานความร่วมมือกันและกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบการจ่ายตรงเงินเดือนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะมีการหักเงินและจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
เดลินิวส์... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/economic/670838
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...