: วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 14:20 น.
กรมบัญชีกลาง แนะแนวทางผู้ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิม ช้อป ใช้

นางสาววิลาวัลย์ พญาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ของรัฐบาล ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภาคการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง 
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน และต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com เมื่อผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS ภายในระยะเวลา 3 วัน เพื่อโหลดแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” 
จากนั้นจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ 2 ส่วนคือ รัฐบาลสนับสนุนวงเงินจำนวน 1,000 บาทต่อคน เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการที่กรมบัญชีกลางได้เปิดรับลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้ทั่วประเทศ โดยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และส่วนที่ 2 หากผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าสินค้าท้องถิ่น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ ยกเว้นสินค้าและน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากได้รับการแจ้งเตือนหลังลงทะเบียน รัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถใช้สิทธิได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ รัฐบาลกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวที่ 10 ล้านคน หรือตั้งเป้าลงทะเบียนวันละ 1 คน เมื่อครบจำนวนที่ลงทะเบียนระบบรับลงทะเบียนจะตัดระบบโดยอัตโนมัติ

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...