: วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 14:40 น.
กอ.รมน.เลย สร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรฯ สร้างความชุ่มชื้นและความสมดุลให้กับระบบนิเวศและธรรมชาติ

 พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.)ได้มอบหมายให้ พ.อ.ทินพันธ์ ปากแก้ว หน.กบค.กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. ดำเนินการบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับชาวบ้าน สร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรฯ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและธรรมชาติ พื้นที่ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อให้ชาวบ้านกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งและทำการเกษตรส่งเสริมการโครงการ สร้างป่า-สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่าและกักเก็บน้ำ ณ.บ้านห้วยมุ่น หมู่ ๕ ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานแนวพระราชดำริฯ เกี่ยวกับการพิจารณาสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นขึ้น เพื่อสร้างระบบวงจรน้ำแก่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือให้ดำเนินการสำรวจทำเล สร้างฝายต้นน้ำลำธารในระดับที่สูงที่ใกล้บริเวณยอดเขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ลักษณะของฝายดังกล่าวจำเป็นจะต้องออกแบบใหม่ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ปริมาณมากพอสมควรเป็นเวลานาน ๒ เดือนการเก็บรักษาน้ำสำรองได้นานหลังจากฤดูฝนผ่านไปแล้ว จะทำให้มีปริมาณน้ำหล่อเลี้ยงและประคับประคองกล้าไม้พันธุ์ที่แข็งแรงและโตเร็วที่ใช้ปลูกแซมในป่าแห้งแล้งอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยการจ่ายน้ำออกไปรอบ ๆ ตัวฝายจนสามารถตั้งตัวได้                   
            ทั้งนี้ ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ ช่วยเก็บกักน้ำลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า ช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย ช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่ไหลลงมากับน้ำในลำห้วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และใช้เป็นแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคต่อไป

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...