: วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 12:32 น.
ขนส่งจังหวัดเลย จัดอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานรถสาธารณปลอดภัย

สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย จัดการอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานรถสาธารณปลอดภัย ให้บริการเป็นเลิศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันรถสาธารณะของจังหวัดเลย มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท จึงมีความจำเป็นจะต้องมีพนักงานขับรถที่มีความตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก มีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างมืออาชีพ การให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน อัตราค่าโดยสารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการทุกมิติ ดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเลยมียุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...