: วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 15:41 น.
SHARE
จังหวัดเลยประชุมเตรียมพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน 17 กันยายนนี้

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดเลยในวันที่ 17 กันยายนนี้ ก่อนจะเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจังหวัดเลยได้มีการเตรียมความพร้อม โดยนายกรัฐมนตรีจะได้พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อทราบถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน ขณะที่การรักษาความปลอดภัยและการจราจร มีความพร้อมทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จังหวัดเลยเตรียมที่จะเสนอโครงการ หลายโครงการ เพื่อนำมาพัฒนาจังหวัดเลย อาทิ โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลวังสะพุงและโรงพยาบาลเลย โครงการปรับปรุงอาคารและรันเวย์สนามบินจังหวัดเลย โครงการขยายเส้นทางถนนจากจังหวัดเพชรบูณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดพิษณุโลก เข้าสู่จังหวัดเลย รวมถึงเส้นริมแม่น้ำโขงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งโครงการทั้งหมดจะนำเสนอต่อสภาพัฒน์ พิจารณาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...