: วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 13:19 น.
นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 คน ได้สำเร็จ
วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) เวลา 11.50 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงการณ์ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 คน ได้สำเร็จ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ “ประชาชนชาวไทยที่รักทุกคน นับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่นักฟุตบอลและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี แม่สาย รวม 13 คน ได้ประสบอันตราย ติดอยู่ภายในวนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รัฐบาลได้รวบรวมสรรพกำลังเพื่อให้การช่วยเหลือ อย่างเต็มความสามารถด้วยการบูรณาการ ความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ได้ร่วมมือกัน เสียสละ อดทน ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มขีดความสามารถด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญ ประกอบกับกำลังใจ จากทั่วทุกมุมโลก ทุกชาติ ศาสนาที่ส่งมายังประเทศไทย จนบัดนี้ ภารกิจการค้นหาและกู้ภัย ได้สำเร็จลุล่วงลงแล้วรวมใช้เวลาทั้งสิ้น 17 วัน ส่งผลให้ผู้ประสบภัย ทั้ง 13 คน และหน่วยกู้ภัยประสบความสำเร็จ ออกจากวนอุทยานถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย ในยามที่ประชาชนประสบทุกข์ภัยเราได้รับพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ที่ทรงติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดพระราชทานความช่วยเหลือต่าง ๆ ตลอดจนพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดเวลานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยขอจงทรงพระเจริญ พี่น้องที่เคารพครับ ผมในนามของรัฐบาลไทยต้องขอแสดงความขอบคุณ อย่างสุดซึ้งในความเสียสละและความมุมานะในการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกองค์กร ประชาชน จิตอาสาและสื่อมวลชน ทั้งไทยและต่างประเทศที่สนับสนุนทั้งองค์ความรู้ กำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนกำลังใจและไมตรีจิต จากมิตรประเทศทั่วโลกจนทำให้ภารกิจในครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ นับเป็นบทเรียนครั้งสำคัญให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าแม้ภารกิจจะยากลำบากและมีอุปสรรคกีดขวางมากมายเพียงใดแต่หากเรามีสติมีความมุ่งมั่นมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ พร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมอุปสรรค ทุกอย่างจะสามารถคลี่คลายได้ แม้วันนี้ ภารกิจจะเสร็จสิ้นแล้วแต่ภาพของความร่วมแรงร่วมใจโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนาจะยังคงอยู่ตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของเจ้าหน้าที่ผู้กล้าหาญ จ่าเอกสมาน กุนัน อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมแห่งกองทัพเรืออาสาสมัครผู้สละชีพ ในปฏิบัติการครั้งนี้อย่างสมเกียรติ ความเสียสละของจ่าเอกสมานจะเป็นต้นแบบแห่งความกล้าหาญและประทับในจิตใจของพวกเราตลอดไป ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก อีกทั้ง พระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพร ให้คณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนชาวต่างประเทศ ทุกประเทศ ประสบแต่ความสุขความเจริญ สมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา และ เดินทางกลับสู่มาตุภูมิโดยสวัสดิภาพโดยทั่วกัน”
ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...