: วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13:02 น.
ผู้ประกันตน มาตรา 39 รีบขอคืนสิทธิประกันสังคม ภายใน 19 เมษายนนี้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกัน มาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ สามารถดำเนินการขอคืนสิทธิกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อรับความคุ้มครองเช่นเดิมได้อีกครั้ง โดยจากกลุ่มผู้มีสิทธิกว่า 777,000 คน ขณะนี้มีผู้ยื่นเรื่องกลับเข้าสู่ระบบแล้ว 375,000 คน 
          ดังนั้น จึงขอเตือนให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพอีก 4 แสนคน เร่งส่งคำขอกลับเข้ารับความคุ้มครองอีกครั้ง ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือส่งแบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนมาทางไปรษณีย์  
          นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงความประสงค์ขอกลับเป็นผู้ประกันตน ด้วยการแจ้งเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งชำระเงินสมทบงวดแรก จำนวน 432 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN, เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต และเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ 
          สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทร. สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
สำนักงานประกันสังคม
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...