: วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 16:34 น.
ผู้ว่าฯ เลย เปิดกิจกรรม “เว้าจาพาข้าวงาย” พบปะแลกเปลี่ยนข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เว้าจาพาข้าวงาย” ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เพื่อเป็นการพบหารือข้อราชการจากส่วนราชการต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ พร้อมกับรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ตามภาษาท้องถิ่นจังหวัดเลย เรียกว่า “เว้าจาพาข้าวงาย” โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นเจ้าภาพจัดงาน มีกิจกรรมการแสดงฟ้อนรำบนเวทีจากนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และสังกัดเทศบาลเมืองเลย พร้อมกับมอบกระติ๊บข้าว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงาน “เว้าจาพาข้าวงาย” ให้กับหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ได้แก่ หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารสุขจังหวัดเลย ทั้งนี้ มีข้อราชการ ดังนี้ แนะนำผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ชาณัฏฐ์ กุลรัชชหิรัญ รับตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย นายธนิต จิตละมัย ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เรียนเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยว ที่เชียงคานฮีลล์ รีสอร์ท ที่อำเชียงคาน ในวันที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 18.00 น. นางเยาวภา โตสงวน เรียนเชิญร่วมโครงการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี “ต้นเชียงใหญ่” “ศูนย์บันดานไทย” และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม “เลาะเลย ดูวิถีไทเลย” ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561
ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...