: วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 14:57 น.
ผู้ว่าฯ เลย เปิดงาน การศึกษาเลยก้าวไกล ไทเลย 4.0

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงาน "การศึกษาเลยก้าวไกล ไทเลย 4.0” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ  โดยมี ดร.สุภชัย จันทร์ปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และสถานศึกษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ และเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ในด้าน เลยเมืองแห่งการศึกษา (Education)

ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการต่างๆ เช่น โครงการ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ, โครงการ การเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย ด้วยกระบวนการละคร "พลิกฟื้นคืนถิ่น สร้างครอบครัวด้วยความรัก ฮักเลย”, โครงการ อสม.น้อย ยุคไทเลย 4.0, โครงการขยะ...พัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...