: วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:32 น.
มณฑลทหารบกที่ 28 ขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.นาด้วง

มณฑลทหารบกที่ 28 โดยกองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย นำชุดปฏิบัติงานอำเภอนาด้วง ร่วมกับ พัฒนาชุมชน , สัสดีอำเภอนาด้วง เข้าร่วมการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ บรรจุภัณฑ์และกิจกรรต้อนรับนักท่องเที่ยว ของชาวบ้าน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ให้มีความสวยงาม และได้มาตรฐาน
 

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...