: วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11:25 น.
รองผู้ว่าฯ เลย เปิดกิจกรรม OTOP สัญจร เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (กิจกรรม OTOP สัญจร) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น สำหรับกิจกรรม OTOP สัญจร เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งดำเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่ 3  โดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเลย โดยมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้ง 15 จังหวัด ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความความรู้ และความเข้าใจในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้คําปรึกษาเบื้องต้นในการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ OTOP พร้อมรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อ OTOP ปีงบประมาณ 2562 รวมถึงการต่อยอดในด้านการเงินทุนสนับสนุน และการตลาดเพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP สามารถพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด สร้างความแตกต่างทางมูลค่า และเข้าสู่การแข่งขันในตลาดระดับต่าง ๆ ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...