: วันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2562 เวลา 14:02 น.
รองผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในจังหวัด รวมทั้งการควบคุม กำกับ สนับสนุน การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดเลย  ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กำชับให้ทุกภาคส่วน สร้างการตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังและถือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และวิธีที่จะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ดีที่สุด การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายสร้างสุขภาพ กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...