: วันที่ 8 กุมพาพันธ์ 2562 เวลา 15:19 น.
รองฯ ผู้ว่าเลย เปิดงานคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดปี 2562

นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานจัดการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP:PSO) ปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย โดยการคัดสรรฯครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคราชการ เอกชน และภาคีการพัฒนา ในการสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
ด้านนางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าววว่า การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วย
สำหรับการคัดสรรฯ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเข้าร่วมคัดสรรฯ ในครั้งนี้ทั้งสิ้น 48 ผลิตภัณฑ์ แยกประเภท ดังนี้ 1.ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์, 2.ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์, 3.อาหาร จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์, 4.เครื่องดื่ม จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ และ 5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...