: วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:04 น.
สสจ.เลย เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการจังหวัดสุขภาพดี เลย ขยับเท่ากับแสน

นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเลย ได้มีนโยบายTHAILOEI 4.0 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้ความสำคัญและห่วงใยสุขภาพของคนในจังหวัดเลย โดยดูจากผลการประเมินภาวะอ้วนของประชาชนจังหวัดเลย ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2559-2561 พบว่า มีภาวะอ้วนและอ้วนอันตรายสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ ปี 2559ร้อยละ 24.36 ปี 2560 ร้อยละ 23.67 และปี 2561 ร้อยละ 36.69 ซึ่งสอดคล้องกับการพบผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จึงได้จัดทำโครงการจังหวัดสุขภาพดี "เลย” ขยับเท่ากับแสน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนจังหวัดเลย ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของประชาชน 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ในโครงการจังหวัดสุขภาพดี "เลย” ขยับเท่ากับแสน เพียงขยับตัววันละอย่างน้อย 30 นาที ควบคู่กับการควบคุมอาหาร ก็สามารถลดภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ละโรคอื่นๆ มากมาย โดยสมัครได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โทร.081-7083113 ต่อ 304 ในวัน เวลาราชการ

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...